Archiwum marzec 2021

Informacja o działalności Zakładu..

Informacja o działalności Zakładu..

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew i przedstawiona na sesji RG w dniu 30.03.2021 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą […]

Czytaj więcej...

Zadania inwestycyjne…..

Zadania inwestycyjne…..

W ramach dotacji celowej Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza wykonać następujące zadania inwestycyjne: Budowa wodociągu w miejscowości Nowomłyny – Dn 90 PCW, L=ok.110 mb. Budowa wodociągu w miejscowości Wytrzyszczki 1 – Dn 110 PCW, L=ok.280 mb. Budowa wodociągu w miejscowości Wytrzyszczki 2 ( Śliwniki […]

Czytaj więcej...