Nowe zadania dla ZGK…

Akt13-Zdjęcie

Miło nam poinformować, iż z dniem 01.04.2021 roku, Wójt Gminy Parzęczew powierzył naszemu Zakładowi wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew. Osobą wyznaczoną do koordynacji prac w tym zakresie, ze strony ZGK jest Kierownik Działu Zieleni, Pan Kamil Łuczak.