Modernizacja zakończona…

Akt19-Zdjęcie

W dniu 31 maja 2020 roku zostały zakończone prace związane z wymianą złóż i głowic filtracyjnych w filtrach ( 3 sztuki ), na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. Przeprowadzone badania wody uzdatnionej z dnia 29.05.2020 roku, potwierdzają osiągnięcie wymaganych przepisami parametrów wody uzdatnionej. Tym samym stacja Uzdatniania Wody w Ignacewie Folwarcznym, gmina Parzęczew z dniem 1 czerwca 2020 roku pracuje w trybie normalnym. Koszt wykonanych prac, to kwota 29.000,00 zł. netto. Zadanie zostało sfinansowane z środków własnych zakładu.

Wyniki-Ignacew Folwarczny-6-2020