Budowa przyłączy wod-kan…

Akt37-Zdjecie

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał 58 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace wykonywane były w głównej mierze na zlecenie odbiorców prywatnych z obszaru działania Zakładu. Kilka przyłączy wodociągowych wykonaliśmy na zlecenie Gminy Parzęczew. Z przyczyn oczywistych w roku bieżącym nie przewidujemy już prowadzenia tego typu prac. Potencjalnych inwestorów zapraszamy do współpracy już w 2020 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego też szybko i sprawnie wykonamy każde przyłącze. Ze swojej strony proponujemy usługę kompleksową polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu przyłącza wraz z jego obsługą geodezyjną. Możemy też wykonać przyłącze w oparciu o projekt własny inwestora. Wszystko zostanie zrealizowane profesjonalnie i szybko. W tym przypadku wymagana jest wizyta osobista w celu wyceny kosztów przyłącza oraz uzgodnienia szczegółów i terminów realizacji.