Rozbudowa sieci w 2019 roku …..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż planowana rozbudowach sieci wodociągowej w 2019 roku, na trenie Gminy Parzęczew, została fizycznie wykonana. W miesiącu sierpniu wykonano ostatni z planowanych na ten rok odcinków. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz techniczne związane z przekazaniem sieci do eksploatacji. Wydatki zostały pokryte z dotacji Gminy Parzęczew w wysokości 90.000,00 zł. Całość została zrealizowana przez nasz Zakład. Wykaz wykonanych zadań:

  • Zadanie Nr 1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 179/1, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.
  • Zadanie Nr 2 – Wodociąg – Kowalewice – Dz.Nr 284, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.
  • Zadanie Nr 3 – Wodociąg – Pustkowa Góra, Dn 90 PCW, L= ok. 570,0 mb.
  • Zadanie Nr 4 – Wodociąg – Orła Dz. Nr 244/2, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.
  • Zadanie Nr 5 – Wodociąg – Orła Dz. Nr 243/4, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.
  • Zadanie Nr 6 – Wodociąg – Tkaczewska Góra, Dn 90 PCW, L= ok.257,0 mb.

Akt27-Zdjęcie 2 1 3