Archiwum 29 sierpnia 2019

Przyłącze wody w miejscowości Orła-Krzemień…..

Przyłącze wody w miejscowości Orła-Krzemień…..

Na zlecenie Spółki „Park-Grotniki”z siedzibą w Łodzi, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do kompleksu mieszkalnego w miejscowości Krzemień, Gmina Zgierz. Wartość robót to kwota netto 19.000,00 zł. Wykonane przyłącze będzie służyło do hurtowej sprzedaży wody, dla budowanego osiedla.  

Czytaj więcej...

Przyłącze wody w miejscowości Bibianów…..

Przyłącze wody w miejscowości Bibianów…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do działki sołeckiej w miejscowości Bibianów. Wartość robót to kwota 4.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu działki sołectwa.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci w 2019 roku …..

Rozbudowa sieci w 2019 roku …..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż planowana rozbudowach sieci wodociągowej w 2019 roku, na trenie Gminy Parzęczew, została fizycznie wykonana. W miesiącu sierpniu wykonano ostatni z planowanych na ten rok odcinków. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz techniczne związane z przekazaniem sieci do eksploatacji. Wydatki zostały pokryte […]

Czytaj więcej...