Przyłącze wody w miejscowości Orła-Krzemień…..

Na zlecenie Spółki „Park-Grotniki”z siedzibą w Łodzi, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do kompleksu mieszkalnego w miejscowości Krzemień, Gmina Zgierz. Wartość robót to kwota netto 19.000,00 zł. Wykonane przyłącze będzie służyło do hurtowej sprzedaży wody, dla budowanego osiedla.

Akt29-Zdjęcie