Przyłącze wody w miejscowości Bibianów…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w miesiącu sierpniu br., przyłącze wody do działki sołeckiej w miejscowości Bibianów. Wartość robót to kwota 4.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu działki sołectwa.

Akt28-Zdjęcie