Przyłącze wody w Piaskowicach…..

W celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Piaskowicach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wodociągowe do tego obiektu. Prace zostały wykonane przez pracowników zakładu w ramach bieżącej działalności.

Z-2 Z-1 Akt6-Zdjęcie

Przyłącze-OS-Piaskowwice