Archiwum 28 marca 2019

Informacja o działalności Zakładu…

Informacja o działalności Zakładu…

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 18 marca br. oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca […]

Czytaj więcej...