Przyłącze wody w miejscowości Orła…..

Na zlecenie Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał przyłącze wody w miejscowości Orła. Wartość robót to kwota 5.700,00 zł. Wykonane przyłącze stanowi pierwszy etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika.

Z-2 Z-1 Akt7-Zdjęcie

PW-Orła