Archiwum zakładu

Arkt18 1-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przystąpił do przeglądu i porządkowania dokumentów w zakładowej składnicy akt. W związku ze szczególną specyfiką tej problematyki, powyższe działanie zostało zlecone wykwalifikowanej archiwistce. Obecnie, zakład uzyskał zgodę archiwum państwowego na wybrakowanie 23 mb. akt i dokumentów niearchiwalnych. W ramach tego zadania zakupiono również profesjonalne regały do magazynowania akt. Koszt całości prac, to kwota brutto 8.700,00 zł. Planowany termin zakończenia został wyznaczony na połowę lipca br.