Koszenie poboczy

Na zlecenie Urzędu Gminy w Parzęczewie nasz zakład rozpoczął prace związane z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Łączna długość dróg objętych leceniem wynosi około 134 km. Roboty zostały rozpoczęte w miejscowościach Ignacew, Chociszew oraz Mariampol. Sukcesywnie wykaszane będą pobocza w pozostałych miejscowościach.

IMGA0117 IMGA0118 IMGA0116 IMGA0119