Parzęczew Miastem…

Z dniem 1 stycznia 2024 roku, po 154 latach, z woli mieszkańców oraz dzięki staraniom władz samorządowych, Parzęczew odzyskał prawa miejskie. Tym samym Gmina Parzęczew uzyskała status Gminy miejsko-wiejskiej z siedzibą w mieście Parzęczew. Burmistrzem jest Ryszard Nowakowski. Wydarzenie to otwiera nowy rozdział w ponad 600 letniej historii tego wyjątkowego miejsca.

PDF-ULOTKA