Bibianów, Konstantki, Kowalewice…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przekazuje do wiadomości komunikat PPIS w Zgierzu odnośnie warunkowej przydatności wody do spożycia. Informacja powyższa dotyczy wyłącznie mieszkańców zaopatrywanych w wodę z OPK Ozorków. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny do biura ZGK w Parzęczewie.

Komunikat-PPIS-Zgierz

Komunikat-2-PPIS-Zgierz