Umowa – Odbiór nieczystości płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zachęca mieszkańców Gminy Parzęczew, do zawierania umów na odbiór nieczystości płynnych, ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w siedzibie naszego zakładu. Szczegóły w zakresie świadczonej usługi, znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem  https://www.zgkparzeczew.pl/wywoz-nieczystosci-plynnych/