Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, zwracam się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie do celów bytowych w gospodarstwach domowych. Jeszcze raz bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Powyższy komunikat dotyczy w szczególności odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła. Ograniczenie obowiązuje do czasu poprawy warunków meteorologicznych.