Obniżenie zużycia energii…

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nasz Zakład podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie.

Zarządzenie – Zmniejszenie Zużycia Energii – 2022