Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.70.14.2022/3 z dnia 30.03.2022 roku ( data uprawomocnienia decyzji – 11.04.2022 roku, data publikacji BIP WP – 14.04.2022 roku ), począwszy od dnia 22 kwietnia 2022 roku, cena wody i ścieków, na obszarze działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przedstawia się następująco:

WODA W OKRESIE OD 22.04.2022 DO 21.04.2023 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,38 zł/p/m-c., Woda -3,61 zł/m3.

WODA W OKRESIE OD 22.04.2023 DO 21.04.2024 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,43 zł/p/m-c., Woda -3,65 zł/m3.

WODA W OKRESIE OD 22.04.2024 DO 21.04.2025 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – W1 – Opłata abonamentowa 4,49 zł/p/m-c., Woda -3,70 zł/m3.

ŚCIEKI W OKRESIE OD 22.04.2022 DO 21.04.2023 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,78 zł/m3.

ŚCIEKI W OKRESIE OD 22.04.2023 DO 21.04.2024 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,83 zł/m3.

ŚCIEKI W OKRESIE OD 22.04.2024 DO 21.04.2025 ROKU ( Ceny brutto )

Grupa Taryfowa – S1 – Opłata abonamentowa 0,00 zł/p/m-c., Ścieki -8,88 zł/m3.