Funkcjonowanie Zakładu..

Akt7-Zdjęcie

Z dniem 1 kwietnia br., wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej:

  • Wejście interesantów do biura zakładu – od strony zachodniej budynku.
  • Dla klientów zakładu, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 14.30.
  • Płatności w biurze można realizować kartą płatniczą oraz gotówkowo. Wpłaty gotówkowe można również realizować bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Parzęczewie.
  • Rekomendujemy regulowanie płatności w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej. Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.
  • Odczyty wodomierzy realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Inkasent dokonywał będzie odczytów wodomierzy ze wskazaniem rzeczywistym, u wszystkich Odbiorców.
  • W dalszym ciągu pozostaje zawieszone pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie lub w formie elektronicznej. Opłaty u Inkasenta można realizować za pomocą karty płatniczej.
  • Przypominamy naszym klientom, iż można samemu dokonać odczytu oraz podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/