Płatność kartą u inkasenta…

Akt22-Zdjęcie

Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług, została uruchomiona usługa umożliwiająca regulowanie przez naszych odbiorców, należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków bezpośrednio u inkasenta za pomocą karty płatniczej.