Utrudnienia w dostawie wody…

Akt13-Zdjęcie

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa od 1 marca br., trwają prace związane z wymianą złóż i głowic filtracyjnych w filtrach, na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. Na chwilę obecną, prace zostały zakończone. Prowadzona jest dezynfekcja i wznowienie uzdatniania wody. Czynność ta wymusiła chwilowe wyłączenie podawania wody do sieci przez stację. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest przez SUW w Chrząstowie Wielkim oraz SUW Orła. Schemat sieci wodociągowej można zobaczyć pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/wp-content/uploads/2019/06/System-Wodoci%C4%85gowy-Obszar-Dzia%C5%82ania-ZGK.pdf Taka sytuacja, spowodowała utrudnienia w dostawie wody w dniu 28.03.2020 roku, kiedy to wystąpiły zwiększone rozbiory wody z uwagi na słoneczną pogodę. Planujemy zakończenie wszystkich prac do 3 kwietnia br ( piątek ). Jeśli wyniki badań wody ze Stacji w Ignacewie Folwarcznym będą pozytywne, wznowimy dostawę wody, przywracając normalny stan pracy sieci. Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.