Zakład zamknięty dla obsługi interesantów…

Akt12-Zdjęcie

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Parzęczew, Nr 187/20 z dnia 13 marca 2020 roku, zamyka się Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dla bezpośredniej obsługi klientów. Wprowadza się ponadto następujące ograniczenia:

Obsługa klientów możliwa będzie wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną w godzinach pracy Zakładu.

Zostanie zaprzestane pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie.

Naliczanie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki może być naliczane bez odczytu na podstawie zużyć średnich.

Wszystkich klientów Zakładu w tym trudnym okresie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Klientom rekomendujemy regulowanie płatności w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej.

Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.

Wszelkie numery telefoniczne i mejlowe adresy kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Parzęczew

Uwaga-5