Drodzy klienci naszego zakładu…

ZarządzenieAkt11-Zdjęcie

Sytuacja epidemiologiczna z jaką obecnie przychodzi nam się zmierzyć, jest bezprecedensowa. Dotyczy ona również naszych odbiorców jak i pracowników. Środki bezpieczeństwa i profilaktyki w tym zakresie dotyczą wszystkich. Od naszej wspólnej przezorności i ostrożności zależy bardzo dużo. Oczywiście Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje i pracował będzie normalnie wypełniając swoją rolę. Jednak mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo, zachęcam Państwa do korzystania w tym trudnym okresie, z form telefonicznych i elektronicznych kontaktu z naszym zakładem. Osoby które osobiście odwiedzają nasz zakład, proszę o zachowanie ostrożności higienicznej oraz utrzymywania odpowiedniej odległości od pracowników i innych klientów. Zamiast tradycyjnej formy przywitania się poprzez podanie ręki, można zawsze się skłonić i uśmiechnąć. Zależy nam na tym, aby wszyscy mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie komfort obsługi. Liczymy na wyrozumiałość, cierpliwość i odpowiedzialność. Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzamy do odwołania następujące środki ostrożności:

Wpłaty w Kasie Zakładu będą przyjmowane wyłącznie bezgotówkowo z wykorzystaniem jedynie kart płatniczych.

Zostanie zaprzestane pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie.

Naliczanie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki może być naliczane bez odczytu na podstawie zużyć średnich.

Zostanie ograniczony do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z klientami Zakładu.

W przypadku kontaktu bezpośredniego z klientami należy zachować bezpieczną odległość.

Wszystkich klientów Zakładu w tym trudnym okresie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Klientom rekomendujemy regulowanie płatności w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej.

Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.

Zarządzenie

Uwaga-1

Uwaga-2

Uwaga-3

Uwaga-4