Zakup sprzętu…..

W celu usprawnienia realizacji robót ziemnych, w październiku br. Została zakupiona zagęszczarka wibracyjna, stopowa BOMAG BT65. Wartość netto zakupu to kwota 7.700,00 zł. Urządzenie będzie służyło do zagęszczania wykopów po robotach instalacyjnych wykonywanych przez nasz zakład.

Akt32-Zdjęcie Z-1 Z-2