Droga Orła-Duraj…..

Jeszcze w tym roku Gmina Parzęczew planuje wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Orła-Duraj. W drodze znajdują się liczne urządzenia wodociągowe służące do zaopatrzenia ludności w wodę. Przed pracami drogowymi, pracownicy ZGK w Parzęczewie wykonali sprawdzenie skuteczności działania zasuw odcinających. Powyższe działanie ma na celu wyeliminowanie wystąpienia awarii na nowo wykonanej nawierzchni drogowej.

PB_Orła-Duraj

 

obudowa (sztywna lub teleskopowa) zasuwa zabudowana w ziemi.