SUW Chrząstów Wielki…..

Na początku września br, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zrealizował inwestycję związaną z dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla SUW Chrząstów Wielki. Wykonawcą prac jest firma FINCO-ENERGIA z Pruszkowa. Zamontowany agregat prądotwórczy umożliwi nam podawanie wody dla odbiorców z tej stacji, podczas zaników i braku prądu. W ramach tego działania zamontowano oświetlenie agregatu oraz jego zabezpieczenie poprzez instalację alarmową. Obecnie trwają czynności odbiorowe. SUW w Chrząstowie Wielkim działa w systemie dwustopniowego układu podawania wody. Woda surowa wydobywana jest za pomocą trzech studni głębinowych, czerpiąc wodę z utworów czwartorzędowych, z głębokości 88,25 m, 87,45 m i 75,6 m. Uzdatnianie wody surowej odbywa się za pomocą układu pięciu odżelaziaczy. Stacja posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne, ważne do 31.01.2035 roku. Parametry stacji, wg pozwolenia wp., przedstawiają się odpowiednio: Qmaxh=140,0 m3/h, Qśreddob=700,0 m3/dobę. Ze stacji zaopatrywani są odbiorcy miejscowości: Chrząstów Wielki, Różyce, Wielka Wieś, Janów, Śliwniki, Trojany, Kozikówka, Opole, Mrożewice, Sulimy, Żelgoszcz, Śniatowa, Leźnica Wielka, oraz: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew.

Z3 Z2 Z1 Akt30-Zdjęcie