Planowana rozbudowa sieci …..

Akt4-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje o planowanych rozbudowach sieci wodociągowej w 2019 roku, na trenie Gminy Parzęczew. Wodociągi realizowane będą sukcesywnie, w miarę spływającej dokumentacji budowlanej. Wykaz zadań:

  • Zadanie Nr 1 – Wodociąg – Mikołajew – Dz.Nr 179/1, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.
  • Zadanie Nr 2 – Wodociąg – Kowalewice – Dz.Nr 284, Dn 90 PCW, L= ok. 95,0 mb.
  • Zadanie Nr 3 – Wodociąg – Pustkowa Góra, Dn 90 PCW, L= ok. 570,0 mb.
  • Zadanie Nr 4 – Wodociąg – Orła Dz. Nr 244/2, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.
  • Zadanie Nr 5 – Wodociąg – Orła Dz. Nr 243/4, Dn 90 PCW, L= ok. 80,0 mb.
  • Zadanie Nr 6 – Wodociąg – Tkaczewska Góra, Dn 90 PCW, L= ok.257,0 mb.