Awaria usunięta…..

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż awaria sieci wodociągowej w Solcy Wielkiej została 3 stycznia bieżącego roku usunięta i tym samym przywrócono dostawę wody do wszystkich odbiorców. Uszkodzenie wystąpiło na rurociągu głównym Dn 160 PCW. Miejsce awarii wystąpiło blisko istniejącego słupa energetycznego. Nastąpiła tez konieczność odwodnienia rejonu prac ziemnych za pomocą igłofiltrów. Awaria usuwana była przez pracowników ZGK w Parzęczewie. Zabezpieczenie słupa i linii energetycznej wykonali pracownicy PGE Dystrybucja SA. Tak sprawna współpraca służb eksploatacyjnych, umożliwiła szybkie i bezproblemowe usunięcie awarii.

Akt3-Zdjęcie 4 2 3 1

5