E-faktura…..

Akt1-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obsługuje ok. 2200 odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W celu usprawnienia obsługi, możliwym jest skorzystanie z elektronicznej formy dostarczania faktur za świadczone usługi. Na chwilę obecną z tej formy korzysta 162 odbiorców. E-faktura w ciągu kilku sekund dociera do odbiorcy, co w znacznym stopniu usprawnia komunikację między kontrahentami. O fakcie doręczenia tego typu korespondencji natychmiast wiedza obie strony – nadawca i odbiorca. Nie trzeba czekać, aż papierowa faktura zostanie dostarczona przez operatora pocztowego, a ryzyko nieotrzymania dokumentu zminimalizowana jest do zera. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej usługi. Szczegóły jak przejść na tę formę komunikacji z naszym zakładem, uzyskacie Państwo w zakładce E-Biuro pod adresem: https://www.zgkparzeczew.pl/e-faktura/