Budowa przyłączy wod-kan…

Akt35-Zdjęcie

Z przyjemnością mogę Państwa poinformować, iż w bieżącym roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał 49 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace wykonywane były w głównej mierze na zlecenie odbiorców prywatnych z obszaru działania Zakładu. Kilka przyłączy wodociągowych wykonaliśmy na zlecenie Gminy Parzęczew. Z przyczyn oczywistych w roku bieżącym nie przewidujemy już prowadzenia tego typu prac. Potencjalnych inwestorów zapraszamy do współpracy już w 2019 roku.