Finansowanie budowy przyłączy…

Akt31-Zdjęcie

W związku z wątpliwościami części odbiorców usług, dotyczącymi zasad budowy i finansowania przyłączy wod-kan na terenie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przedstawiamy informację w tym zakresie. Zakład, obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim. Jeżeli chcą Państwo podłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przygotowaliśmy skróconą informację o procedurze postępowania w tym zakresie. Informacja jest do pobrania pod adresem www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania . Zawarto w niej syntetyczną wiedzę która pozwoli Państwu zaplanować swoje działania. Oczywiście, jeśli coś wymaga szerszego wyjaśnienia z naszej strony, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia siedziby naszego Zakładu. Jednocześnie oferujemy swoje usługi w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego czy kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie posiada odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną siłę roboczą oraz magazyn części, dlatego też szybko i sprawnie wykonamy każde przyłącze w oparciu o projekt budowlany inwestora. Wszystko zostanie zrealizowane profesjonalnie i szybko. W tym przypadku wymagana jest jednak wizyta osobista w celu wyceny kosztów przyłącza oraz uzgodnienia szczegółów i terminów realizacji. Całość spraw związanych z tą problematyką, prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl .

Finansowanie Budowy Przyłączy W-KS