Szafki…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonał wymianę szafek ubraniowych BHP w pomieszczeniu socjalnym pracowników, w siedzibie Zakładu. Wymieniono stare i wysłużone szafki, na nowoczesne, spełniające obecne przepisy BHP. Koszt przedsięwzięcia, to kwota ok. 3600,00 zł.

Akt30-Zdjęcie 4 3 2 1