Remont elewacji budynku garażowego…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonał remont elewacji budynku garażowego, znajdującego się przy siedzibie Zakładu. W ramach zleconych robót wykonano: Remont i malowanie elewacji północnej, południowej oraz zachodniej budynku, malowanie otworów drzwiowych budynku, wkucie instalacji elektrycznej na elewacji północnej, południowej oraz zachodniej budynku. Wartość całości robot zamknął się kwotą netto: 24.500,00 zł.

3 Akt29-Zdjęcie 2 1