Rozbudowa sieci wodociągowej…

Akt27-Zdjęcie

W miesiącu sierpniu bieżącego roku, Zakład zrealizował dwa zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Parzęczew. Zostały wykonane odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach Orła i Kowalewice. Od początku roku, Zakład wykonał następujące zadania:

  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110 PVC w miejscowości Parzęczew, gmina Parzęczew o długości ok. 48,5 m. Wartość robót brutto 8.000,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 110-90 PVC w miejscowości Tkaczewska Góra, gmina Parzęczew o długości ok. 252,0 m. Wartość robót brutto 18.500,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 100 PVC w miejscowości Gołaszyny, gmina Parzęczew o długości ok. 148,0 m. Wartość robót brutto 12.000,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Orła ( Dz.Nr 111/2 ), gmina Parzęczew o długości ok. 125,0 m. Wartość robót brutto 10.500,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Orła ( Dz.Nr 101/38 ), gmina Parzęczew o długości ok. 110,0 m. Wartość robót brutto 9.000,00 zł.
  • Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Kowalewice, gmina Parzęczew o długości ok. 100,0 m. Wartość robót brutto 10.000,00 zł.

Do wykonania w roku bieżącym pozostaje jeszcze:

  • Zadanie Nr 5 – Wodociąg – Stary Chrząstów – Dn 90 PCW, L= ok.150,0 mb.
  • Zadanie Nr 6 – Wodociąg – Tkaczewska Góra – Dn 90 PCW, L= ok.560,0 mb.