Remont oczyszczalni…

W ramach bieżącej działalności Zakładu, został wykonany remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Parzęczew-Piaskowice. W ramach tego działania zrealizowano: Naprawę i konserwację pokrywy reaktora poprzez wycięcie skorodowanych elementów obudowy, wspawanie nowych, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne, Konserwację systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych. Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 3.500,00 zł netto. Całość została pokryta z środków własnych zakładu.

DSC00645 DSC00644 Akt23-Zdjęcie DSC00643