Remont dachu ….

W listopadzie bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał remont pokrycia dachowego na budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna 16. Zakres wykonanych robót obejmował: demontaż istniejącego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego, remont istniejącej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego oraz remont istniejących obróbek blacharskich. Wartość prac wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 8,0 tyś. zł. brutto. Całość pokryto ze środków własnych Zakładu.

Akt37-Zdjęcie 3 2 1