Uchwała Rady Gminy…

Akt13-Zdjęcie

W dniu 27 kwietnia 2017 roku, Rada Gminy w Parzęczewie podjęła uchwałę Nr XXXII/285/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Uchwała-Taryfy-Woda i Ścieki