Budowa infrastruktury sanitarnej

Akt12 1-Zdjęcie

W miesiącu marcu i kwietniu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew, wykonał następujące roboty związane budową przyłączy wodociągowych i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Są to odpowiednio. Montaż studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu wodociągowym do OSP w Śliwnikach, gmina Parzęczew. Wartość robót brutto to kwota 2.214,00 zł. Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Trojany, działka nr 29/6, gmina Parzęczew. W tym przypadku użytkownikiem przyłącza będzie Stowarzyszenie „Tęczowe Siedlisko”. Wartość robót brutto to kwota 4.800,00 zł. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Parzęczewie. Ta inwestycja umożliwi podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej dwóch odbiorców Parzęczewa. Wartość robót brutto to kwota 11.500,00 zł. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy planowane do wykonania w roku bieżącym są następujące zadania. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Florentynów, Bibianów oraz Tkaczewska Góra.