Modernizacja SUW w Parzęczewie

Akt10 1-Zdjęcie

Informujemy naszych odbiorców, iż w okresie od 18 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza wykonać prace związane z wymianą złóż filtracyjnych, na Stacji Uzdatniania Wody w Parzęczewie. Zakres planowanych robót obejmuje: wymianę złóż i głowic filtracyjnych w filtrach ( 3 sztuki ), wymianę odpowietrzników ( 4 sztuki ), czyszczenie wewnętrzne aeratora ( 1 kpl. ), czyszczenie wewnętrzne hydroforów ( 2 kpl. ), czyszczenie wewnętrzne zbiornika powietrza ( 1 kpl. ), czyszczenie i malowanie zbiorników i rurociągów w stacji ( 1 kpl. ), wykonanie rozruchu technologicznego stacji oraz badań bakteriologii i fizyko-chemii wody przez autoryzowane laboratorium. Powyższe działania mają na celu poprawę jakości produkowanej wody, którą dostarczamy naszym odbiorcom. Stare złoża nie były wymieniane od ponad dwudziestu lat. Roboty realizowane będą etapowo, bez konieczności wyłączania stacji, w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody dla odbiorców. Szacowany koszt inwestycji, to kwota około 27.500,00 zł. netto. W tym miejscu warto wspomnieć do czego służy odżelaziacz i po co wymieniamy jego złoże. Złoże filtracyjne ma za zadanie usunąć nadmiar żelaza w wodzie. Usuwanie żelaza z wody polega na przeprowadzeniu jego rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne. Proces można podzielić na trzy etapy: utlenianie, osadzanie i wypłukiwanie. Utlenianie opiera się na napowietrzeniu wody lub użyciu środków chemicznych i odbywa się na odpowiednim złożu filtracyjnym. Powstałe w jego wyniku nierozpuszczalne wodorotlenki są odfiltrowywane. Następnie wytrącony i odfiltrowany osad zostaje wypłukany (aby zregenerować złoże). Częstotliwość regeneracji złoża zależy od ilości żelaza w wodzie i jej przepływu. Wszystko to ma istotny wpływ na jakość wody jaką produkuje nasz zakład.