Informacja o działalności ZGK w 2015 roku

Akt5-2-2016

Na sesji Rady Gminy Parzęczew w dniu 25 lutego 2016 roku została przedstawiona informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w 2015 roku. Informacja została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

 Informacja-ZGK-2015