Przetargi

Usługi poprzez e-Biuro…

Usługi poprzez e-Biuro…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zachęca wszystkich swoich odbiorców usług do korzystania z możliwości usług elektronicznych proponowanych przez nasz Zakład. W ramach tego typu usług proponujemy: Zgłaszanie samodzielnie stanu wodomierza, Zlecenie wywozu nieczystości płynnych, Otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, Przystąpienie do systemu powiadamiania za pomocą sms-ów, Składanie […]

Czytaj więcej...

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.70.14.2022/3 z dnia 30.03.2022 roku ( data uprawomocnienia decyzji – 11.04.2022 roku, data publikacji BIP WP – 14.04.2022 roku ), począwszy od dnia 22 kwietnia […]

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne..

Życzenia świąteczne..

W imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Niech te świąteczne i rodzinne chwile wypełnią wzajemna życzliwość i wiara w lepsze jutro.

Czytaj więcej...

Informacja o działalności Zakładu..

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew Informacja zostanie przedstawiona na sesji RG w dniu 30.03.2023 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą […]

Czytaj więcej...

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

W 2023 roku, Powiat Zgierski planuje wykonać modernizację ulicy Łęczyckiej oraz ulicy Rocha, na terenie miejscowości Parzęczew. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia asfaltowa oraz nowe chodniki. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2023 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2023

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Szacunkowa ilość zakupu w 2023 roku: ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – ok. 1.450 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 25%, materiał […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Życzenia…

Życzenia…

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Czytaj więcej...

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Praca Zakładu w okresie świątecznym…

Informujemy, iż: W dniu 23 grudnia 2022 roku ( piątek ) Zakład Gospodarki Komunalnej w                      Parzęczewie pracuje do godziny 1300. W dniach 27 – 30 grudnia 2022 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pracuje w normalnych godzinach otwarcia jak w każdy dzień roboczy. W przypadku awarii, proszę […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 3012345...102030...Ostatnia »