Przetargi

Bibianów, Konstantki, Kowalewice…

Bibianów, Konstantki, Kowalewice…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, przekazuje do wiadomości komunikat PPIS w Zgierzu odnośnie warunkowej przydatności wody do spożycia. Informacja powyższa dotyczy wyłącznie mieszkańców zaopatrywanych w wodę z OPK Ozorków. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny do biura ZGK w Parzęczewie. Komunikat-PPIS-Zgierz

Czytaj więcej...

Zmiana ceny wody i ścieków…

Zmiana ceny wody i ścieków…

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KWT.70.123.2023 z dnia 13 lipca 2023 roku ( data publikacji BIP WP – 21.07.2023 rok ), począwszy od dnia 29.07.2023 roku cena wody i ścieków, na […]

Czytaj więcej...

Umowa – Odbiór nieczystości płynnych

Umowa – Odbiór nieczystości płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zachęca mieszkańców Gminy Parzęczew, do zawierania umów na odbiór nieczystości płynnych, ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w siedzibie naszego zakładu. Szczegóły w zakresie świadczonej usługi, znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem  […]

Czytaj więcej...

Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, zwracam się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, […]

Czytaj więcej...

Usługi poprzez e-Biuro…

Usługi poprzez e-Biuro…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zachęca wszystkich swoich odbiorców usług do korzystania z możliwości usług elektronicznych proponowanych przez nasz Zakład. W ramach tego typu usług proponujemy: Zgłaszanie samodzielnie stanu wodomierza, Zlecenie wywozu nieczystości płynnych, Otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, Przystąpienie do systemu powiadamiania za pomocą sms-ów, Składanie […]

Czytaj więcej...

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Nowe stawki taryfowe za wodę i ścieki….

Zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.70.14.2022/3 z dnia 30.03.2022 roku ( data uprawomocnienia decyzji – 11.04.2022 roku, data publikacji BIP WP – 14.04.2022 roku ), począwszy od dnia 22 kwietnia […]

Czytaj więcej...

Życzenia świąteczne..

Życzenia świąteczne..

W imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. Niech te świąteczne i rodzinne chwile wypełnią wzajemna życzliwość i wiara w lepsze jutro.

Czytaj więcej...

Informacja o działalności Zakładu..

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew Informacja zostanie przedstawiona na sesji RG w dniu 30.03.2023 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą […]

Czytaj więcej...

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

Modernizacja ulic w Parzęczewie…..

W 2023 roku, Powiat Zgierski planuje wykonać modernizację ulicy Łęczyckiej oraz ulicy Rocha, na terenie miejscowości Parzęczew. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia asfaltowa oraz nowe chodniki. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2023 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2023

Czytaj więcej...
Strona 1 z 3012345...102030...Ostatnia »