Wymiana wodomierzy Harmonogram

W bieżącym roku została zaplanowana wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców na terenie działania ZGK w Parzęczewie. Istniejące wodomierze zostaną zastąpione wodomierzami z radiową transmisją danych do przeprowadzenia odczytów zdalnych. Wymianą objęte zostaną też istniejące wodomierze radiowe. Rozpoczęcie wymiany nastąpi od 19 lutego 2024 roku, i będzie realizowane sukcesywnie w ciągu roku. Prace realizowane będą przez pracowników ZGK w Parzęczewie oraz pracowników firmy METERING z Buczku. Wszystkie osoby uprawnione do wykonania ww. czynności, będą posiadały stosowne upoważnienie naszego Zakładu. Pracownicy będą zobowiązani do okazania upoważnienia na każde żądanie odbiorcy. Prosimy odbiorców o umożliwienie dostępu do wodomierzy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ZGK. Kontakt do biura ZGK Sekretariat 42-718-60-50; tel. kom. 884-880-041, Pan Jan Bukowski 607-824-754, Inkasent Pan Zbigniew Rogowski 884-333-759.

Harmonogram 2 – Wymiana wodomierzy

Wejście na teren Odbiorcy usług