Legalizacja podwodomierzy…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług / właściciel nieruchomości na koszt własny.

Informujemy naszych odbiorców iż, zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez dodatkowy wodomierz ( podwodomierz ), nastąpi między innymi w przypadku braku wymiany wodomierza po upływie 5 letniego okresu legalizacji wodomierza. Prosimy o zwrócenie uwagi na ww. fakt.

Z uwagi na wprowadzenie na terenie działania ZGK w Parzęczewie systemu radiowego odczytu wodomierzy, zmianie uległy zasady montażu i odczytu podwodomierzy. Całość problematyki przedstawiamy w załączonych materiałach. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ZGK. Kontakt do biura ZGK Sekretariat 42-718-60-50; tel. kom. 884-880-041, Pan Jan Bukowski 607-824-754.

Zarządzenie Podwodomierze 2024

Podwodomierze Oferta ZGK 2024

Wejście na teren Odbiorcy usług