Drodzy Mieszkańcy, Odbiory wody z ZGK Parzęczew.

W związku z pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, niniejszym informuje, iż w najbliższym okresie, mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody dla odbiorców zaopatrywanych z tej stacji. Dlatego też, zwracam się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej przede wszystkim do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie do celów bytowych w gospodarstwach domowych. Jeszcze raz bardzo o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Powyższy komunikat dotyczy w szczególności odbiorców wody ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny.