Informacja o działalności Zakładu..

Akt8-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew Informacja zostanie przedstawiona na sesji RG w dniu 31.03.2022 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Prezentacja-Informacja-ZGK-Za-2021