Zakup sprzętu…

Jak już wcześniej informowaliśmy, z dniem 01.04.2021 roku, Wójt Gminy Parzęczew powierzył naszemu Zakładowi wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień na terenie Gminy Parzęczew. W celu prawidłowego realizowania tego zadania został zakupiony Samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter ( rok produkcji 2011 ) oraz przyczepa „Zasław” PKZ11. Wartość zakupu to kwota ok. 52.000,00 zł. Przypominamy, iż osobą wyznaczoną do koordynacji prac w tym zakresie, ze strony ZGK jest Kierownik Działu Zieleni, Pan Kamil Łuczak.

Z2 Akt27-Zdjęcie Z1