Funkcjonowanie Zakładu – COVID…

Inscription COVID-19 on blue background. World Health Organization WHO introduced new official name for Coronavirus disease named COVID-19

Począwszy od 1 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej:

 • Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu warunków ostrożności.
 • Wejście interesantów do biura zakładu wyznaczono od strony zachodniej budynku.
 • Interesanci wchodzą do budynku zakładu pojedynczo.
 • Wstęp na teren zakładu i do biura wyłącznie w maseczkach ochronnych.
 • Dla klientów zakładu, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 14.30.
 • W biurze zakładu dalej nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe. Płatności w biurze można realizować wyłącznie kartą płatniczą.
 • Zachęcamy wszystkich klientów Zakładu, do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
 • Rekomendujemy regulowanie płatności w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej. Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.

 

 • Zakład przyjmuje zlecenia na wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych dla nowych odbiorców, z bieżącym terminem wykonania. Kontakt w tym zakresie naszych usług z Panem Janem Bukowskim, tel. 607-824-754. Zalecamy wcześniejsze, telefoniczne umówienie się.

 

 • Odczyty wodomierzy realizowane będą zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 • Inkasent dokonywał będzie odczytów wodomierzy ze wskazaniem rzeczywistym, u wszystkich Odbiorców.
 • W dalszym ciągu zostanie zawieszone pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie lub w formie elektronicznej.
 • Bezpośredni kontakt do Inkasenta, Pan Zbigniew Rogowski – 884-333-759. Proszę o zachowanie szczególnych warunków ostrożności podczas odczytów. Zależy nam aby każda ze stron miała poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 • Przypominamy naszym klientom, iż można samemu dokonać odczytu oraz podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/

 

 • Wszelkie numery telefoniczne i mejlowe adresy kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.