System Powiadamiania SMS…

Akt23-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż ubiegłym roku został wdrożony System Powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany dla odbiorców usług naszego zakładu. W ramach systemu zamierzamy przekazywać dwie grupy informacji. Grupa pierwsza, będą to sprawy techniczne, czyli informacja o awariach i przerwach w dostawie wody i odbioru ścieków. Grupa druga, to informacje rozliczeniowe związane z regulowaniem zobowiązań za świadczone usługi. Użytkownicy systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości. Zakład będzie przekazywał wyłącznie najważniejsze informacje. Zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego narzędzia. Informacji szczegółowych w tym zakresie udział będzie Państwu Pan Marcin Lechowicz, telefon stacjonarny: 42-718-60-50, telefon komórkowy: 884-880-041. Zgłoszenie można również za pomocą formularza w zakładce e-Biuro https://www.zgkparzeczew.pl/powiadamianie-sms/