FUNKCJONOWANIE ZAKŁADU – CZERWIEC 2021…

Akt17-Zdjęcie

Dla wszystkich naszych klientów i odbiorców przedstawiamy aktualne zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej:

  • Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności.
 • Dla wspólnego bezpieczeństwa, osobistą wizytę w biurze zakładu, proszę ograniczyć jedynie do sytuacji naprawdę niezbędnych. Praktycznie wszystkie sprawy możemy załatwić za pomocą kontaktu mejlowego lub telefonicznego.
 • Zakład przyjmuje zlecenia na wykonanie przyłączy wod-kan dla nowych odbiorców, z terminem wykonania w roku bieżącym. Kontakt w tym zakresie z Panem Janem Bukowskim, tel. 607-824-754.
  • Dla klientów biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 14.30.
  • Wejście interesantów do biura zakładu wyznaczono od strony zachodniej budynku. Interesanci wchodzą do budynku zakładu pojedynczo.
  • Wstęp na teren zakładu i do biura wyłącznie w maseczkach ochronnych.
  • W biurze zakładu dalej nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe. Wpłaty gotówkowe można realizować bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Parzęczewie.
  • Płatności w biurze można realizować wyłącznie kartą płatniczą.
  • Zachęcamy wszystkich klientów Zakładu do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
  • Klientom rekomendujemy regulowanie płatności w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej. Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.
  • Odczyty wodomierzy realizowane są nadal zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram do wglądu pod adresem: https://www.zgkparzeczew.pl/harmonogram-odczytow/
  • Inkasent dokonywał będzie odczytów wodomierzy ze wskazaniem rzeczywistym, wyłącznie u Odbiorców, gdzie nie jest wymaganym wejście do domu. Dotyczy to odczytów radiowych wodomierzy oraz odczytów w studniach wodomierzowych, które są dostępne dla Inkasenta.
  • W pozostałych przypadkach, stany wodomierzy będą określane na podstawie dotychczasowych zużyć średnich.
  • Osoby u których wodomierze zlokalizowane są w budynku, mogą same dokonać odczytu i podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/
  • Bezpośredni kontakt do Inkasenta, Pan Zbigniew Rogowski – 884-333-759. Proszę o zachowanie szczególnych warunków ostrożności podczas odczytów. Zależy nam aby każda ze stron miała poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 • W dalszym ciągu jest zawieszone pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie lub w formie elektronicznej.
 • Wszelkie numery telefoniczne i mejlowe adresy kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.